Kvalitet i godt handverk

Bergsam A/S er ei handverksbedrift lokalisert på Rysstad i Valle kommune. Me driv primært med hus og hyttebygging i Setesdal, men driv også med reperasjonar, tilbygg, ombygging, prosjektering, og tegning og tomt og eigedomsurtikling. Me har over 15 års erfaring innan bygg og anlegg.

 

 

 

Bergsam på Facebook
Oppdateres med eRedaktør av Kristiansen SRM.