Knappar

Gravert knapp stor
Diameter 20 mm

 

Gravert knapp( liten)
Diameter 1,4cm

 

Gråtrøye knapp
Diameter2,3cm (støyp)

Lok knapp
Flat, diameter 3cm

Gjer det sjølv!

Oppdateres med eRedaktør av Kristiansen SRM.